1. Tên Tiếng Việt: HỘI SINH VIÊN VIỆT NAM TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN

2. Tên Tiếng Anh: Vietnam National Union of Students in NEU

3. Ngày truyền thống của Hội: Ngày 9 tháng 1.

4. Biểu trưng của Hội: Biểu tượng hình tròn, nền xanh da trời, ngôi sao và biểu tượng hình chim bồ câu trắng, dưới có dòng chữ Hội Sinh viên Việt Nam.

5. Bài ca chính thức của Hội: Bài ca sinh viên của nhạc sĩ Trần Hoàng Tiến.

Hội Sinh viên Đại học Kinh tế Quốc dân thành lập đến nay đã gần 35 năm, trụ sở chính là Văn phòng Hội Sinh viên ở cánh trái nhà B trường ĐH Kinh tế Quốc dân. Với hoạt động năng động, phong phú và thân thiện với sinh viên, Hội đã đoàn kết tập hợp rộng rãi mọi sinh viên hoạt động theo nguyên tắc: tự nguyện, dân chủ, phối hợp và thống nhất hành động. Nhờ vậy, Hội đã gặt hái được nhiều thành công đáng kể, đem lại nguồn khích lệ, cổ vũ to lớn đối với Cán bộ Hội cũng như Hội viên
Với những thành tích đạt được, Hội Sinh viên ĐH Kinh tế Quốc dân đã khẳng định được vị thế của mình, được ghi nhận không chỉ trong trường mà còn có tiếng vang lớn khắp thủ đô và trong cả nước. Trong quá trình hoạt động, sinh viên thật sự gắn bó hơn với tổ chức Hội, số lượng sinh viên tham gia các hoạt động trong các đơn vị trực thuộc ngày càng tăng. Đồng thời các CLB, tổ, đội, ban, nhóm thuộc Hội Sinh viên ngày càng mở rộng và hoàn thiện hơn để thực sự trở thành điểm đến cho sinh viên rèn luyện học tập, khám phá bản thân, trưởng thành hơn và bản lĩnh hơn, đóng góp tích cực vào hoạt động chung của tuổi trẻ nhà trường, thủ đô và cả nước.
“Thắp lửa cháy lên lòng nhiệt huyết
Phát huy truyền thống Hội Sinh viên”