ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC

Hội Sinh viên Việt Nam Trường Đại học Kinh tế Quốc dân hiện tại đang có 26 câu lạc bộ, tổ đội trực thuộc chia thành 3 cụm:

  • Cụm Tình nguyện
  • Cụm Học Thuật
  • Cụm trực thuộc

Hãy cùng nhau tìm hiểu về các CLB, tổ đội trong 3 cụm của Hội Sinh viên NEU!

CỤM HỌC THUẬT

CÂU LẠC BỘ

NGUỒN NHÂN LỰC

CÂU LẠC BỘ

DU KỊCH TRẺ

CÂU LẠC BỘ

NHÀ KINH TẾ TRẺ (YEC – NEU)

CÂU LẠC BỘ

CHỨNG KHOÁN SINH VIÊN – SSC

CÂU LẠC BỘ

TIẾNG ANH KINH TẾ – EEC

CỤM SỰ KIỆN

BAN CHƯƠNG TRÌNH

VÀ HỖ TRỢ SỰ KIỆN

CÂU LẠC BỘ ÂM NHẠC – MEC

BAN PHÁT THANH

VÀ TUYÊN TRUYỀN

BAN ĐỐI NGOẠI

CỤM TÌNH NGUYỆN

BAN LIÊN LẠC ĐỒNG HƯƠNG

SINH VIÊN THANH HÓA

ĐỘI SINH VIÊN TÌNH NGUYỆN

ĐỒNG HƯƠNG VĨNH PHÚC

ĐỘI SINH VIÊN TÌNH NGUYỆN

ĐỒNG HƯƠNG HÀ NAM NINH

ĐỘI SINH VIÊN TÌNH NGUYỆN

TRƯỜNG ĐH KINH TẾ QUỐC DÂN

ĐỘI SINH VIÊN TÌNH NGUYỆN

ĐỒNG HƯƠNG NGHỆ AN – HÀ TĨNH

ĐỘI SINH VIÊN TÌNH NGUYỆN

ĐỒNG HƯƠNG THÁI BÌNH

ĐỘI SINH VIÊN TÌNH NGUYỆN

ĐỒNG HƯƠNG PHÚ THỌ

ĐỘI SINH VIÊN TÌNH NGUYỆN

ĐỒNG HƯƠNG QUẢNG NINH

ĐỘI SINH VIÊN TÌNH NGUYỆN

ĐỒNG HƯƠNG HẢI DƯƠNG

CÂU LẠC BỘ

MÔI TRƯỜNG 360

ĐỘI SINH VIÊN TÌNH NGUYỆN

ĐỒNG HƯƠNG HƯNG YÊN

ĐỘI SINH VIÊN TÌNH NGUYỆN

QUẢN TRỊ KINH DOANH – STQ

CLB Sinh viên Tuyên truyền

PC TNXH & HIV/AIDS 

Đội Sinh viên

Đồng hương Bắc Ninh

LIÊN CHI HỘI

LIÊN CHI HỘI

KHOA QUẢN TRỊ KINH DOANH

LIÊN CHI HỘI

ĐẦU TƯ

LIÊN CHI HỘI BẤT ĐỘNG SẢN

VÀ KINH TẾ TÀI NGUYÊN