SINH VIÊN 5 TỐT

phong trào sv5t cộng đồng

Danh hiệu “Sinh viên 5 tốt” là một danh hiệu cao quý của sinh viên Việt Nam. “Sinh viên 5 tốt” hiện đã được đưa vào hệ thống khen thưởng cấp Quốc gia, là cơ sở quan trọng cho việc xét học bổng, du học, tuyển dụng,… “Sinh viên 5 tốt” cũng là phong trào lớn cho sinh viên cả nước, đó là minh chứng cho sự nỗ lực, cố gắng của bản thân mỗi sinh viên trong quá trình rèn luyện mình ở 5 tiêu chí: Đạo đức tốt, Học tập tốt, Thể lực tốt, Tình nguyện tốt, Hội nhập tốt.

Hiện nay, danh hiệu “Sinh viên 5 tốt” được chia làm 3 cấp: Trung ương, Thành phố, và cấp Trường. Với những sinh viên tiêu biểu đạt danh hiệu “Sinh viên 5 tốt” cấp Trung ương sẽ có cơ hội lớn được gặp mặt các lãnh đạo của Đảng và Nhà nước nhân dịp kỉ niệm Ngày truyền thống học sinh sinh viên – Hội Sinh viên Việt Nam (9/1). Bên cạnh đó còn nhận được rất nhiều phần thưởng từ Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam. Nhận thức được vai trò và ý nghĩa đó, Hội Sinh viên trường ĐH Kinh tế Quốc dân chính thức phát động phong trào “Sinh viên 5 tốt” dành cho tất cả các bạn sinh viên trong trường.

Phong trào “Sinh viên 5 tốt” có mục đích hướng sinh viên đến sự phát triển toàn diện, không bị gói gọn trong một tiêu chí bắt buộc và cứng nhắc. Vì vậy, khi áp dụng triển khai cho phong trào này, các đơn vị sẽ vẫn giữ được sự tự do trong việc sáng tạo nội dung và hình thức. Tất cả các đơn vị có thể phát triển theo ý thức độc lập, tuy nhiên vẫn theo một định hướng chung: “Tạo cơ hội phát triển và rèn luyện cho sinh viên”. Việc đầu tư vào sinh viên, chứ không phải các hoạt động, chính là giá trị cốt lõi để nâng tầm vị thế của nhà trường.