VĂN PHÒNG ĐIỆN TỬ

VĂN BẢN PHÁT HÀNH THỦ TỤC TRỰC TUYẾN

VĂN PHÒNG HỘI SINH VIÊN

Văn phòng điện tử Hội Sinh viên – dưới sự quản lý chính của Ban Văn phòng Hội Sinh viên, lập ra với mục đích chính:
– Đăng tải các văn bản chính thức của Hội Sinh viên đến với Cộng đồng Sinh viên
– Nơi để các sinh viên, đổ đội thực hiện các thủ tục trực truyến, bao gồm:
  • Gửi, kiểm duyệt các văn bản giấy tờ trước khi nộp trực tiếp tại văn phòng hội – Giúp các đơn vị tiết kiệm thời gian và nguồn lực
  • Nơi tiếp nhận các ý kiến, nguyện vọng, đề đạt của các bạn sinh viên.